Investiční a majetková, a.s.

Jméno (obchodní firma)

Investiční a majetková, a.s.

Sídlo

Brno, Moravské náměstí 690/15, PSČ 602 00

Údaj o zápisu v obchodním rejstříku

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 3703

Identifikující údaj

IČO: 26182556, DIČ: CZ26182556

Údaj o základním kapitálu

1 000 000,- Kč, splaceno 100%

Údaj o statutárním orgánu

Jednočlenné představenstvo.
Ing. Jiří Fajkus, člen

Zastupování (jednání) za společnost

Společnost zastupuje navenek jediný člen představenstva samostatně.

Na obchodní společnost Investiční a majetková, a.s., se sídlem Brno, Veveří, Moravské náměstí 690/15, PSČ 602 00, IČO: 261 82 556, jako společnost nástupnickou přešlo ke dni 31.12.2016 v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Realitní a správcovská, a.s., se sídlem Brno, Veveří, Moravské náměstí 690/15, PSČ 602 00, IČO: 255 53 771. Rozhodným dnem fúze byl 1. 1. 2016.

Informace pro vlastníky Dluhopisů Realitní a správcovská, a.s., ISIN: CZ0003507386

Název dluhopisu: Dluhopis Realitní a správcovská, a.s.,
ISIN: CZ0003507386

Schůze vlastníků dluhopisů 01.11.2016

Schůze vlastníků dluhopisů 26.03.2015

Schůze vlastníků dluhopisů 12.08.2014

Kontakt

+420 549 216 588
office@rsim.cz